Kas esam mēs?

Mēs – tie esam Es un Tu kopā.

Pievienojies Domubiedru kopienai!

Es organizēju Domubiedru kopienu, kas ir gatava mani atbalstīt. Aktīvas mijiedarbības un pastāvīgas komunikācijas laikā starp sabiedrības locekļiem, kuri runās par sasāpējušām tēmām un aktuālākajiem jautājumiem, apkopošu cilvēku aktuālās problēmas. Pēc tam piedāvāšu iespējamos veidus, kā uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti. Pēc noteikta laika, Domubiedru kopienai sniegšu ziņu par to, kas man izdevās, jeb kā izdevies uzlabot Domubiedru kopienas dzīves kvalitāti.

Pārliecinies par rezultātu!

Tādējādi katrs Domubiedru kopienas biedrs varēs piedalīties dzīves kvalitātes uzlabošanā, ar savu piemēru pārliecinoties par iespēju ietekmēt politiskos procesus pilsētā un valstī. Man ir starpnieka loma, starp Domubiedru kopienas biedriem un vāru.

KOPIENA UN VALSTS.

Kopā mēs veidojam līdzīgi domājošu cilvēku kopienu.
Tikai kopā mēs varam padarīt savu valsti labāku.

Kvalitāte!

Politikai jābūt saprotamai un pieejamai ikvienam. Katram mūsu valstī dzīvojošām cilvēkam ir tiesības piedalīties politiskajā un sabiedriskajā dzīvē.

MIERS UN DEMOKRĀTIJA.

Miers un demokrātija nav kaut kas pašsaprotams. Demokrātiju un mieru vajag aizstāvēt katru dienu.

Aktuālās ziņas.

Ja Jums ir ko teikt, es uzklausīšu!

Uzrakstiet vēstuli.

Piesekojiet: